Lähetä tiketti
Tervetuloa
Kirjaudu  Rekisteröidy
Open navigation

Alitikettien tekeminen

Alitiketeillä voidaan jakaa isomman tehtävän työkuormaa eri tiimeille ja henkilöille pitäen kuitenkin kokonaisuuden hallinnan yhdellä päätiketillä.


Tätä voi hyödyntää erityisesti yrityksen sisäisissä prosesseissa, jossa eri osastoille jaettaville alitiketeille voidaan luoda erilaisia tehtäviä, joilla ohjataan prosessia eteenpäin ja kokonaisuus pysyy kasassa päätiketillä. Eräänlainen pieni projektiseuranta siis!


Ominaisuus tulee ensin ottaa käyttöön asetuksista:Tämän jälkeen tiketillä näkyy PARENT CHILD -otsikko oikean puoleisessa valikossa.


Tästä voit luoda lapsitiketin tyhjältä pohjalta tai hyödyntäen valmista mallia.


Mallipohjia on hyvä hyödyntää varsinkin, jos tiketöintiä käytetään yrityksen sisäisten prosessien organisoimiseen. Tällöin tarpeet ovat usein melko samankaltaisia ja toistuvat usein. Tällöin mallipohja säästää huomattavasti aikaa, jonka lisäksi se sisältää varmasti kaikki asiat, eikä niiden kirjaaminen jää käsittelijän muistin varaan.


Luodaan nyt esimerkissä lapsitiketti tyhjällä pohjalla. Kun painat "Create a child ticket", aukeaa ruutu, jossa näkyy tiketin tärkeimmät ominaisuudet. Nämä ovat samat kuin päätiketillä, josta olet alitikettiä luomassa. Voit tarpeen mukaan muokata luotavan tiketin ominaisuuksia.Kun olet muokannut tarvittavat ominaisuudet ja klikkaa "Create", tiketti luodaan ja nyt päätiketillä näkyy oikeassa valikossa, että tälle tiketille on olemassa yksi lapsitiketti.Tätä painamalla aukeaa lista, jossa näkyy kaikki alitiketit ja niiden tilat.Lisäksi otsikkotietoon on lisätty merkki, joka kertoo, että kyseisellä tiketillä on alitikettejä.Vastaavasti alitiketillä näkyy, että se liittyy johonkin päätikettiin. Tämä näkyy sekä otsikossa olevana merkkinä, että oikeassa valikossa olevassa PARENT CHILD -osiossa.Alitiketin varsinaisena sisältönä on vain se mitä luontivaiheessa siihen kirjoitettiin. Oletuksena siihen ehdotetaan alkuperäisen päätiketin keskusteluketjua, mutta käsittelijä voi halutessaan muokata sitä ja poistaa turhia vastauksia välistä. Tällöin alitiketin käsittelijä näkee kaikki alkuperäisen tiketin keskustelut vain käymällä katsomassa ko. tiketin tietoja.Myös tikettilistassa ali- ja päätiketit on erotettu vastaavin merkein.
Päätikettiä ei voi sulkea, ennen kuin kaikki alitiketit on suljettu.HUOM!

Tiketille voidaan liittää enintään 10 alitikettiä.

 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.